Paslaugos

Viešųjų ryšių paslaugos:
Vieningo ir kryptingo įmonės ar asmens įvaizdžio kūrimas ir palaikymas;
Komunikacijos strategijų rengimas;
Spaudos konferencijų organizavimas, informacinės medžiagos, grafinių prezentacijų rengimas;
Bendravimas su žiniasklaida ir tikslinėmis grupėmis;
Viešųjų ryšių mokymų ir seminarų organizavimas.

Rinkodaros komunikacija:
Naujai į rinką įvedamų ar jau esamų produktų ir paslaugų rinkodaros kampanijos;
Partnerių, finansinių bei informacinių rėmėjų paieškos strategijos;
Kūrybiniai rinkodaros sprendimai;
Reklamos projektai.

Renginių organizavimas ir koordinavimas:
Labdaros ir paramos projektai;
Renginiai darbuotojams, klientams, verslo partneriams;
Šventiniai ir pramoginiai renginiai.

Turinio kūrimas:
Interneto puslapiams;
Spaudos leidiniams;
Reklaminei medžiagai (lankstinukams, brošiūroms ir  kt.);
Televizijos, radijo laidoms;
Viešiems pasisakymams, kalboms;
Jubiliejiniams, reprezentaciniams leidiniams ir kt.

TV produkcijos gamybinė bazė:
Pristatomųjų video klipų kūrimas privačioms įmonėms, valstybinėms institucijoms;
Pristatomųjų video klipų internetui kūrimas;
Pristatomųjų filmų parodoms kūrimas;
Informacinių filmų kūrimas;
Mokomųjų filmų kūrimas;
Įmonės švenčių filmavimas/filmo kūrimas;
Filmavimas, videomontažas, garsinimas;
Televizijos laidų kūrimas ir prodiusavimas.

 
Dienos akcijos | Dovanos | Nuolaidos
Eiti prie įrankių juostos